ICS 49.025.20; 49.040  

ČSN

EN 4827

 

31 8244

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Eloxování hliníku a slitin hliníku
bez přítomnosti šestimocného chromu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 4827 (31 8244) ze srpna 2017.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz