ICS 49.030.20

ČSN

EN 3685

 

31 3103

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Šrouby ze žáruvzdorné
oceli FE-PA2601 (A286) – Třída: 1 100 MPa / 650 °C –
Technická specifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3685 (31 3103) z října 2008.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz