ICS 49.025.10

ČSN

EN 2816

 

31 2187

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) –
Přetavená odtavnou elektrodou – Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením –
Výkovky – a nebo D ≤ 200 mm – Rm ≥ 965 MPa

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz