ICS 01.040.47; 47.060

ČSN

EN ISO 8384

 

32 0120

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lodě a lodní technika – Bagry – Slovník

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8384 (32 0120) z března 2019.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz