ICS 13.280  

ČSN

EN IEC 62401

 

35 6683

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Přístroje radiační ochrany – Výstražná osobní radiační zařízení (PRO)
pro zjištění ilegálního obchodu s radioaktivním materiálem

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz