ICS 29.200; 33.120.20; 35.200

ČSN

EN IEC 62680-1-6

 

36 8691

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon –
Část 6: Společné části – Základní funkce třídy zařízení USB Audio 3.0

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz