ICS 77.160  

ČSN

EN ISO 4489

 

42 0863

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tvrdokovy – Odběr vzorků a zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 24489 (42 0863) z října 1995.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz