ICS 75.180.10

ČSN

EN ISO 18647

 

45 1335

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Naftový a plynárenský průmysl – Modulární vrtné soupravy pro příbřežní pevné plošiny

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz