ICS 07.100.30; 67.120.10

ČSN

EN 15634-2

 

56 0671

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potraviny – Detekce potravinových alergenů molekulárně
biologickými metodami –
Část 2: Celer (Apium graveolens) – Detekce specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 15634-2 (56 0671) z července 2012.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz