ICS 07.100.30

ČSN

EN 15634-1

 

56 0671

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potraviny – Detekce potravinových alergenů molekulárně
biologickými metodami –
Část 1: Obecné zásady

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15634-1 (56 0671) z února 2011.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz