ICS 67.140.20

ČSN

EN ISO 18862

 

58 0114

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Káva a výrobky z kávy – Stanovení akrylamidu –
Metody využívající HPLC-MS/MS a GC-MS po derivatizaci

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz