ICS 83.080.20

ČSN

EN ISO 20028-1

 

64 4101

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Termoplastické polyestery (TP) pro tváření –
Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 20028-1 (64 4101) z října 2017.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz