ICS 83.200  

ČSN

EN 1612

 

69 1287

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stroje na zpracování plastů a pryže – Reakční tvářecí stroje a zařízení – Bezpečnostní požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1612-1+A1 (69 1287) z února 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz