ICS 03.080.30; 03.200.99; 13.020.99

ČSN

EN ISO 21417

 

76 1307

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rekreační potápění – Požadavky na výcvik týkající se
environmentálního povědomí rekreačních potápěčů

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz