ICS 13.340.50

ČSN

EN ISO 13287

 

83 2571

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Osobní ochranné prostředky – Obuv –
Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13287 (83 2571) z května 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz