ICS 13.340.40

ČSN

EN ISO 374-2

 

83 2310

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím
a mikroorganismům –
Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 374-2 (83 2310) z července 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz