ICS 11.040.40

ČSN

EN ISO 5832- 6

 

85 6358

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chirurgické implantáty – Kovové materiály –
Část 6: Tvářená slitina kobaltu, niklu, chromu a molybdenu

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz