ICS 11.040.20

ČSN

EN ISO 8362-1

 

85 5801

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství –
Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8362-1 (70 3360) z května 2010.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz