ICS 11.040.20

ČSN

EN ISO 3826-1

 

85 6270

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty –
Část 1: Konvenční vaky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3826-1 (85 6270) z prosince 2013.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz