ICS 97.200.40

ČSN

EN 1176-5

 

94 0515

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení a povrch dětského hřiště –
Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušební metody pro kolotoče

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1176-5 (94 0515) z února 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz