ICS 49.030.30

ČSN

EN 2943

 

31 3556

Květen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Drátové závitové vložky, samojistné – Technická specifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 2943 (31 3556) z dubna 1999.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz