ICS 03.220.30; 35.240.60; 45.060.01

ČSN

EN IEC 62290-3

 

33 3530

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Drážní zařízení – Systémy řízení městské dopravy
s vyhrazenou vodicí dráhou –
Část 3: Specifikace systémových požadavků

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz