ICS 31.180; 31.190

ČSN

EN IEC 62878-1

 

35 9378

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technologie montáže zabudovaných součástek –
Část 1: Kmenová specifikace substrátů pro vnořené součástky

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz