ICS 29.240.99

ČSN

EN IEC 63006

 

36 8689

Květen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezdrátový přenos výkonu (WPT) – Slovník termínů

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz