ICS 17.140.20; 91.140.80

ČSN

EN 14366+A1

 

73 0537

Květen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14366 (73 0537) z června 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz