ICS 93.080.30

ČSN

EN 13422

 

73 7031

Květen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svislé dopravní značení – Přenosná deformovatelná varovná zařízení – Kužely a válce

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13422+A1 (73 7031) z října 2009.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz