ICS 11.180.15; 13.180

ČSN

EN ISO 24550

 

83 3594

Květen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ergonomie – Funkční navrhování – Kontrolky na spotřebních výrobcích

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz