ICS 11.040.50

ČSN

EN IEC 61223-3-5 ed. 2

 

85 4012

Květen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení –
Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti – Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-10-21 se nahrazuje ČSN EN 61223-3-5 (85 4012) z června 2005,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz