ICS 01.040.97; 97.195

ČSN

EN 15898

 

96 1509

Květen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochrana kulturního dědictví – Základní obecné termíny a definice

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15898 (96 1509) ze srpna 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz