ICS 55.180.10

ČSN

EN 12641-1

 

26 9376

Červen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Intermodálni nákladové jednotky a užitková vozidla – Plachty –
Část 1: Minimální požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12641-1 (26 9376) z dubna 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz