ICS 49.025.10

ČSN

EN 3481

 

31 2189

Červen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) –
Žíhaná – Referenční tepelné zpracování: Žíhaná na měkko – Duté tyče – 5 mm ≤ a ≤ 12 mm

 

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz