ICS 29.100.99

ČSN

EN IEC 61535
ed. 2

 

37 0535

Červen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-11-20 se nahrazuje ČSN EN 61535 (37 0535) z května 2010,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz