ICS 55.180.40

ČSN

EN ISO 4180

 

77 0606

Červen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obaly – Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky –
Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4180 (77 0606) z prosince 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz