ICS 33.070.30

ČSN

ETSI EN 300 175-8 V2.8.1

 

87 5011

Červen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Společné rozhraní (Cl) – Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz