ICS 13.160; 25.140.10

ČSN

EN ISO 28927-1

 

10 6010

Červen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení
emise vibrací –
Část 1: Úhlové a přímé brusky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 28927-1 (10 6010) ze srpna 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz