ICS 01.040.31; 31.260

ČSN

EN ISO 15902

 

19 3004

Červenec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Optika a fotonika – Difraktivní optika – Slovník

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15902 (19 3004) z listopadu 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz