ICS 23.040.10; 77.140.75

ČSN

EN 10216-2+A1

 

42 0261

Červenec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely –Technické dodací podmínky – Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10216-2 (42 0261) z července 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz