ICS 91.180

ČSN

EN 234

 

50 3404

Červenec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tapety v rolích – Specifikace tapet pro následnou dekoraci

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 234 (50 3404) z dubna 1994.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz