ICS 67.100.10

ČSN

EN ISO 16297

 

57 0110

Červenec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Mléko – Celkový počet mikroorganismů –
Protokol pro hodnocení alternativních metod

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16297 (57 0110) z října 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz