ICS 65.080

ČSN

EN 16087-1

 

83 6168

Červenec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení aerobní biologické aktivity –
Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16087-1 (83 6168) z února 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz