ICS 33.060.20; 33.070.01

ČSN

ETSI EN 301 908-15 V15.1.1

 

87 5111

Červenec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pro přístup
k rádiovému spektru –
Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální
zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD)

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz