ICS 13.220.10; 13.220.20

ČSN

EN 54-22+A1

 

34 2710

Červen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektrická požární signalizace –
Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 54-22 (34 2710) ze srpna 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz