ICS 13.220.20

ČSN

EN 12259-14

 

38 9210

Květen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová
a vodní sprejová zařízení –
Část 14: Sprinklery pro použití v obytných objektech

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz