ICS 13.220.20

ČSN

EN 14972-8

 

38 9260

Květen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení –
Část 8: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi
pro stroje v uzavřených prostorech nad 260 m3

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz