ICS 49.025.05

ČSN

EN 4572

 

31 2165

Srpen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Žáruvzdorná slitina X12CrNICoMoW21-20 – Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním – Plechy a pásy – a ≤ 3 mm

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz