ICS 17.240

ČSN

EN ISO 11665-5

 

40 4013

Srpen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Měření radioaktivity v životním prostředí – Vzduch: radon 222 –
Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11665-5 (40 4013) z dubna 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz