ICS 85.060

ČSN

EN ISO 536

 

50 0304

Srpen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Papír a lepenka – Stanovení plošné hmotnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 536 (50 0304) z února 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz