ICS 87.040

ČSN

EN ISO 19396-1

 

67 3022

Srpen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty – Stanovení hodnoty pH –
Část 1: pH elektrody se skleněnou membránou

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz