ICS 11.040.50

ČSN

EN IEC 61223-3- 6

 

85 4012

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací –
Část 3- 6: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti – Zobrazovací proces
u mamografických rentgenových zařízení v režimu mamografické tomosyntézy

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz