ICS 11.040.10

ČSN

EN ISO 18562-2

 

85 2102

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hodnoceni biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči – Část 2: Zkoušky emisí pevných částic

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz